Същност на Осите

Същност на Осите

В природата съществуват  около 5000 вида оси. Повечето се хранят предимно с нектар, сок от плодове и мед. Осите заедно с пчелите спомагат за опрашването на растенията.  Някои оси живеят самостоятелно, а други в големи колонии, достигащи до 10-15 хиляди екземпляра. Оса...