унищожаване на оси Pest Care

Същност на Осите

В природата съществуват  около 5000 вида оси. Повечето се хранят предимно с нектар, сок от плодове и мед. Осите заедно с пчелите спомагат за опрашването на растенията.  Някои оси живеят самостоятелно, а други в големи колонии, достигащи до 10-15 хиляди екземпляра.

Оса (Vespula vulgaris) е всяко насекомо от разред Хименоптера и подред Апокрита, което не е пчела или мравка. По-малко познат, подредът Symphyta включва листни  и дървесни оси, които се различават от Apocrita по това, че имат широка връзка между гръдния кош и корема. Осите се срещат в няколко вида и някои от тях са с дължина до 30 милиметра. Има два вида оси:

Социални оси като обикновени оси, хартиена оса,  европейска жълта оса, жълто яке и стършели.

Самотни оси като грънчарски оси, оси цикада убийци и кал Даубер оси.

От изброените подвида европейската жълта оса е единствената, намерила среда за развитие в близост до хората. Присъствието на тези оси създава опасни и рисковани условия, тъй като те могат да бъдат агресивни и за разлика от пчелите,  не умират когато жилят. Това се дължи на острото им жило, което лесно прониква в кожата и съответно лесно се измъква.

Характеристики на осите

Очите на оса са с форма на бъбрек. Осите имат два чифта крила, като задните крила са по-малки от предните. Крилата им са сгънати надлъжно в покой, а устните са пригодени за дъвчене и облизване. Осите могат лесно да бъдат разграничени от пчелите поради заостреното им тяло.

Осите са изключително важни в естествения биоконтрол . Почти всеки вид насекоми вредители има вид оса, който е хищник или паразит върху него. Паразитните оси също се използват все по-често в контрола на селскостопанските вредители. Осите издават отчетливо бръмчене.

ГНЕЗДА НА ОСИ

Осите са често срещани в Европа. Те са насекоми, образуващи колонии в гнезда, специално изградени в почва, покривни пространства, в кухини в дървета и стени. Осите често се срещат в домашните жилища. Tе са насекоми с майка-кралица, която е много по-голяма от осите работници и всяка година създава ново гнездо. Гнездата са изградени от осова хартия, направена чрез дъвчене на дървесина и други растителни остатъци, смесени със слюнка.

Жизнен цикъл/Възпроизвеждане

Осите претърпяват пълна метаморфоза, преди да станат възрастни. Целият процес отнема около шест седмици. След излюпването на яйцата новите ларви се хранят с насекоми, донесени от възрастните женски индивиди. След това ларвите навлизат в стадия на какавида, период, подобен на пашкул, в който незрелите се трансформират във възрастни оси. Това отнема няколко седмици. Кралицата създава оси работници само в началото на сезона, а те от своя страна се грижат за малките, докато кралицата продължава да снася яйца.

Колониите на осите достигат своя пик в края на лятото и началото на есента. Около това време на годината се произвежда репродуктивно поколение от мъжки и женски индивиди. Мъжките насекоми умират скоро след чифтосване, а останалата част от колонията умира при понижаването на температурите през зимата. Оплодените женски индивиди и кралиците презимуват и снасят яйца през пролетта, за да започнат нови колонии. Женските оси често хибернират в отделени части на къщата , като тавани, хамбари, гаражи или други достъпни места за съхранение.

Как да разпознаем осите

Типичната оса е без козина, за разлика от повечето видове пчели. Осите притежават три отделни части на тялото: глава, гръден кош и корем. Гръдният кош е съединен с корема чрез стеснена дръжка, която създава вид на слаба талия. Гръдният кош има три чифта крака и два чифта ципести крила, които се използват за летене. Подобно на повечето насекоми, главата има части на устата, сетивни органи, сложни очи и сегментирани антени. При женските индивиди една от частите на корема е модифицирана в яйцеклади. Размерът и цветът на тялото на осата варират в зависимост от вида. Жълтите якета и стършелите са здрави и много цветни със ясно изразени жълти, бели и черни петна по телата и лицата им. Хартиените оси, от друга страна, са сравнително тънки (16 – 25 mm), дългокраки и имат жълто-червеникави и черни петна. Кал Даубер осите имат отличителни черти, с много дълги тела, дълги 13 – 25 mm, с дълъг корем. В сравнение с другите оси, те не са толкова цветни, най-често срещани са черните индивиди и по-рядко такива с бледожълти петна.

Местообитание и диета

Среда на живот

Гнездата на осите се различават по форма, размер и местоположение в зависимост от вида.

  • Хартиени оси: Гнездата са изградени от подобен на хартия материал, получен чрез дъвчене на растителни остатъци и залепване със слюнка. Гнездата са еднослойни, без отличено заграждение и се състоят от 150 до 300 клетки. Гнездата са издължени, прикрепени към обект с дълги дръжки или стъбла. Типичните места, където хартиените оси прикрепват гнездата си, включват огради, клони на дървета и храсти, стрехи, рамки на врати и прозорци, външни греди и софити.
  • Жълти якета и стършели: Гнездата им са изградени от растителни материали. те обаче са многопластови и имат общо около 1500 до 3500 клетки. Гнездата могат да бъдат открити или защитени в хартиен плик. Някои гнезда са с размерите на футболна топка. Стършелите и жълтите якета обикновено свиват гнезда в кухи дървета, кухини в стените, навеси, гаражи и тавани. Някои създават гнезда и под земята. Наземните гнезда обикновено се намират в райони, в които няма растителност.
  • Кал Даубер осите са самотни оси. Както подсказва името, калните даубери изграждат гнездата си от кал. Типичното гнездо на тези оси е с дължина около 20-25 мм. Такива гнезда обикновено са измазани едно до друго, образувайки грозд с ширина от 100 до 120 mm. Кал Даубер осите обичат да свиват гнезда в защитени места, като строителни конструкции и стени.

Диета

Повечето оси се хранят предимно с нектар, плодови сокове или медена роса от растения. Въпреки това, най-често срещаните вредители от оси, които срещаме, са предимно чистачи или хищници, които ловят други насекоми. Осите са полезни поради поведението си на хищник, което помага за контрол на насекомите вредители в селскостопанските култури и градини.

Признаци за присъствие на оси

Гнезда на оси

Гнезда на оси могат да бъдат намерени в много райони в и около Вашите домове. Например, хартиените оси са склонни да изграждат гнезда, които висят от дървета, стрехите на покривите и дори около съоръжения за настилки или детски площадки. От друга страна, повечето видове жълти якета изграждат гнездата си в земята, използвайки стари дупки на гризачи или защитени зони под храсти. Идентифицирането на конкретните видове оси е важно за правилното отстраняване на гнездата.

Проблеми, свързани с гнездата на оси

Тези вредители са агресивни и ще Ви ужилят, за да защитят гнездата си. Хората с алергия към отровата на оси могат да получат тежки реакции, ако бъдат ужилени. За да избегнете оси, следните основни превантивни практики могат да помогнат:

  • Дръжте храните за пикник покрити през цялото време.
  • Уверете се, че всички торби и кошчета за боклук са плътно затворени.
  • Проверявайте места около дворовете и домовете, където осите могат да живеят в началото на сезона, за да хванете гнездата, когато започнат да се образуват.

КАКВО ДА НАПРАВИМ, АКО ОТКРИЕМ ГНЕЗДО НА ОСИ!

Осино гнездо в канализацията

Въпреки че осите са обезпокоителни за нас, би било неразумно да унищожаваме гнезда без основателна причина. Осите са унищожители на много по-вредни вредители в горското, селското стопанство и градините. Ако наличието на гнездо на оси не причинява преки проблеми, тогава е най-добре да го оставите на мира. Гнездата на оси се изоставят в края на есента. Ако е необходимо да се извърши премахване, гнездото може да се третира с едно от следните: –

  • а) Поръсване на прах с инсектицид около входа на гнездото, за предпочитане с помощта на инжекционни тръби, който замърсява осите работници, когато се връщат, като по този начин пренасят праха вътре;
  • б) Повърхностно пръскане с инсектицид директно върху гнездото. Не използвайте домашни аерозоли. Унищожаването на гнездо на оси НЕ трябва да се извършва от необучени лица. Ако осите причиняват проблем, свържете се с нас и ние ще Ви предоставим услугата от която се нуждаете.

Как да предотвратим инфестация на оси

Запечатайте всички потенциални входове във Вашия дом, Поправете пукнатини около прозорците и вратите, Поправете параваните на вратите и прозорците, Запълнете дупките във вентилационните линии, Проверете софитите и вградените осветителни тела, Запечатайте празнините, водещи до кухини в стената. Дръжте цялата храна на закрито. Почистете незабавно разливите и трохите. Покрийте боклука с плътно прилепнали капаци. Преместете кошчетата за боклук далеч от къщата. Намалете наличните места за създаване на гнезда. Подрежете задните храсти и друга подобна растителност.

Защита от оси: Кралиците презимуват в защитени убежища в домовете и се появяват на следващата пролет, за да започнат нови колонии. Новите колонии обикновено започват в непосредствена близост до мястото, където цариците презимуват. Собствениците на жилища трябва да инспектират, идентифицират и запечатат всички потенциални входни точки и защитени места, като пукнатини в прозорци и врати, лошо запечатани отвори за вентилационни линии, пространства в софити, вградени осветителни тела или пролуки което води до кухини в стени или первази. Всеки отвор по-голям от 6мм представлява потенциален вход за осите. Тези практики предотвратяват или  поне намаляват шансовете на осите кралици да влязат в структури, за да презимуват и да установят колонии през следващия сезон.

Отстраняване гнездо на оси

Обичайно е да откриете гнезда неочаквано, докато вършите работа в двора, като косене на морава или почистване на улуци. Въпреки че може да е изкушаващо да опитате сами да отстраните гнездата , премахването на гнезда на оси е най-добре да се остави на професионалисти. Докато много домашни средства за третиране на гнезда на оси излагат собствениците на жилища в опасност, ние експертите по вредители в ПЕСТ КЕЪР разполагаме с подходящото оборудване за безопасно и ефективно отстраняване на гнезда на оси.

КАК ДА УНИЩОЖИМ ОСИТЕ

Предупреждаваме всички клиенти да стоят на дистанция от гнездата на оси и да не предприемат никакви мерки, които да водят до раздразнение на насекомите. Това може да доведе до фатални последствия. Премахване на гнездо на оси изисква специализирана подготовка и професионално оборудване. Облечени в защитно облекло ние ще извършим пръскане на целия терен и ще премахнем гнездото.

В някои случаи, когато осарника е недостъпен третирането се извършва с препарат, който работи на изпарения и действа постепенно. В този случай са необходими до три отделни третирания за да се постигне желания ефект.

От ключово значение е бързата реакция, когато има подозрения за гнездо на оси. Осарниците се разрастват бързо и се размножават, с възможност да достигнат до стотици гнезда в една сграда. Затова не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга.

Recent Posts

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *