ДДД – обяснение на процесите – предизвикателства и трудности

ДДД – НЕ правете това сами вкъщи!

Що е то ДДД?

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация – добре познати и популярни под съкращението ДДД, са процеси, целящи запазването човешкото здраве и баланса в околната среда. Основните стъпки при тези процедури са откриването, унищожаването и предотвратяването на повторна поява на паразити, насекоми и вредни животни. ДДД фирмите поставят в центъра на своите грижи хигиената на частни домове, административни и производствени сгради, обществени и частни тревни площи.

Дезинфекция

По своята същност, дезинфекцията представлява редуциране броя на бактериите, вирусите или гъбичките до желаната концентрация или до абсолютната липса на такава.

ВАЖНО! – Дезинфекцията се извършва със специални препарати, наречени дезинфектанти. Не всеки почистващ препарат е дезинфектант, а дезинфектантът от своя страна не е препарат за почистване. Поради тази причина, за постигането на качествени и ефективни резултати от дезинфекцията, е нужно тя да се извършва от специализирана ДДД фирма, която познава задълбочено последователността при извършването на процедурата, както и свойствата, качествата и възможните странични ефекти от прилагането на подобни препарати.

Съществуват различни методи за дезинфекция в зависимост от организмите, които трябва да бъдат унищожени и тяхното местообитание:

 • Комплексни дезинфектанти – този тип препарати представляват съвкупност от компоненти и се използват срещу много широк спектър от вредни микроорганизми.
 • Хлор-съдържащи препарати – широкоспектърни дезинфектанти, които имат широк спектър на действие, но поради агресивната си природа могат да обезцветят някои тъкани и да доведат до корозия по металите;
 • Препарати на базата на активен кислород – съдържат неагресивен дезинфекциращ агент, който има широк спектър на действие, но се разгражда по-бързо и се препоръчва за краткотрайна дезинфекция.
 • Третични амини – не са токсични и имат широк спектър на действие, което ги прави често употребявани за мащабна дезинфекция.
 • Алкохоли – препоръчителни за дезинфекция на кожата. Възможни за употреба в домашни условия, извън присъствието на специалист.
 • Алдехиди – чудесно решение за агресивни патогени. Имат широк спектър на действие и нямат почти никакви странични ефекти.

Недостатъчното познаване на вредителите и безразборното приложение на специфични препарати за дезинфекция могат да бъдат както опасни човека, така и недостатъчно ефективни.

Дезинсекция

Дезинсекцията е процес по изтребване на вредни насекоми, пренасящи заболявания и причиняващи вреда на човека и околната среда. Специфичната процедура трябва да бъде извършвана от ДДД фирма, защото успешните резултати изискват правилно третиране на отделните насекоми – бълхи, хлебарки, мухи, мравки, дървеници и др. Дезинсекцията може да се прилага както при наличие на вредни насекоми, така и за превенция срещу появата им.

Също както при дезинфекцията, методите за дезинскеция са разнообразни и липсата на познания в областта може да доведе до постигане на нулев ефект и дори до задълбочаване на проблема.

Видове дезинсекция:

 • Физични методи – осъществяват се механично чрез различни видове капани (насекомоуловители), инсектицидни лампи и лепила.
 • Химическа дезинсекция – разнообразни техники и методи, базирани на употребата на химически вещества, влияещи пагубно на вредителите. Осъществява се чрез репеленти, пулверизация, фумигация, напояване или обгазяване.
 • Биологични техники – коренно различни от гореизброените, биологичните методи са насочени към вид естествено редуциране на вредните насекоми чрез заселване на терени с насекомоядни птици, засяване на насекомоядни растения, лабораторна стерилизация на мъжки екземпляри от групата вредители и др.

Дератизация

Насочена изцяло към унищожаването на вредните гризачи (основно различни видове мишки и плъхове), дератизацията е неразделна част от дейноста на ДДД фирмите. Интелигенти и много хитри, гризачите са истинско предизвикателство за собствениците на всякакви имоти и помещения. Премахването на тези вредители е от първостепенна важност, защото те са преносители на сериозни заразни болести, които могат да имат фатален край за хората. Освен това могат да нанесат необратими щети по реколти, имущество и инвентар.

Методите, които ДДД фирмите прилагат за унищожаване на вредните гризачи, могат да бъдат както физични, така и химични:

 • При физичните методи се използват добре познатите ни капани за гризачи, както и ултразвукови сигнали, които не убиват гризачите, а ги държат далеч от помещенията.
 • Химичните методи са по-специфични – съществуват бързодействащи и бавнодействащи отрови, които се прилагат в зависимост от видовете гризачи, помещенията, в които са открити и желания ефект. Особеностите на този тип препарати налагат приложението им да бъде от специалисти по ДДД, тъй като могат да застрашат живота на хората, обитаващи помещенията, а неправилно преценените количества и честота на употреба могат да възпрепятстват успеваемостта на процедурата.

В екипът на Pestcare работят лицензирани професионалисти в областта на ДДД процесите, които ще диагностицират Вашето помещение и ще Ви препоръчат най-подходящата комбинация от препарати, интензивност на третиране, както и предпазни мерки по време на ДДД процедурите, като по този начин едновременно ще защитят Вас и ще постигнат желания ефект!

Recent Posts

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *